Pangea matematická súťaž

Vitajte na stránkach matematickej súťaže Pangea

10

Aj v roku 2016 sa zásluhou organizácie Bystra education s.r.o. uskutočnila matematická súťaž Pangea. Na piatom ročníku sa zúčastnil veľmi vysoký počet uchádzačov, a to 63 070 žiakov zo 633 škôl z celého Slovenska. Vďaka patrí Ministerstvu školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky, Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UKStavebnej fakulte STU, ktorá dňa 2. júna 2016 hosťovala finálové kolo súťaže. Súťaž sponzorovali KVANT spol s.r.o. a Europapier Slovensko, s.r.o.  Víťazi  jednotlivých kategórií si prevzali ocenenia  z rúk  vážených hostí, a to: prof. Ing. Petra Plavčana CSc. ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR,  prof. Ing. Stanislava Unčíka, PhD., dekana Stavebnej fakulty  Slovenskej technickej univerzity,  a prof. RNDr. Jozefa Masarika, DrSc., dekana Fakulty matematiky, fyziky a informatiky  Univerzity Komenského a ďalších.
Najúspešnejší riešitelia získali diplomy, tablety a možnosť štúdia na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky na Univerzite Komenského v Bratislave bez prijímacích pohovorov.
Všetky fotografie nájdete v našej fotogalérií na webovej stránke: www.facebook.com/pangeamatematickasutaz


 

DSC_9890_14925
Aj v roku 2015 sa za organizácie Bystra education s.r.o. uskutočnila matematická súťaž Pangea. Na štvrtom ročníku sa zúčastnil zatiaľ najvyšší počet uchádzačov, čo je viac ako 65 000 žiakov zo 604 škôl z celého Slovenska. Vďaka patrí Ministerstvu školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky, Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UKStrojníckej fakulte STU, ktorá dňa 11.6.2015 hosťovala finálové kolo súťaže. Za podporu ďakujeme aj EF Jazykové pobyty. Výhercov v jednotlivých kategóriach prišli oceniť vážení hostia, a to minister školstva, vedy, výskumu a športu Juraj Draxler, dekan Strojníckej fakulty doc. Branislav Hučko a dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky prof. Jozef Masarik.
Všetci súťažiaci obdržali diplom a cenu v podobe mesačného online kurzu anglického jazyka od EF Jazykové pobyty. V prípade, že sa tak nestalo, kontaktujte prosím info@jazykovepobyty.sk.
Najúspešnejší riešitelia získali diplomy, tablety a možnosť štúdia na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky na Univerzite Komenského v Bratislave bez prijímacích pohovorov.
Žrebovali sme aj jedného pedagóga, ktorého sme ocenili týždenným pobytom v zahraničí. Výherkyňou sa stala Antónia Lovásiková zo Základnej školy s materskou školou Voderady 160.
Všetky fotky nájdete v našej fotogalérií na stránke www.facebook.com/pangeamatematickasutaz


 SONY DSC
 Bystra education s.r.o. aj v roku 2014 zorganizovala tretí ročník matematickej súťaže Pangea, ktorú riešilo viac ako 56 000 žiakov z celého Slovenska, čo predstavuje zatiaľ najväčšiu účasť a veľmi hodnotný úspech celej súťaže.  Stalo sa tak aj vďaka “morálnej” podpore zo strany Ministerstva školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislave, na ktorej sa konalo finále. Vďaka patrí aj Paneurópskej vysokej škole, na ktorej sa 30. apríla 2014 uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie cien víťazom a učiteľom. Dekan Fakulty Matematiky, fyziky a informatiky prof. Jozef Masarik aj v tomto roku prijal na fakultu víťazov súťaže bez prijímacích pohovorov. Matematickú súťaž Pangea tradične podporila Turecko-slovenská aliancia pre vzdelávanie a rozvoj (TSAFED) a  niekoľko spoločností, najmä personálna agentúra HUMAN, krajčírska spoločnosť MODE-TEX a cestovná kancelária OREX travel. Za podporu všetkým veľmi pekne ďakujeme.

Bystra Education s.r.o. so svojimi partnermi zorganizovala druhý ročník matematickej súťaže Pangea, do ktorého sa zapojilo viac ako 22 000 stredoškolákov z viac ako 180 stredných škôl z celého Slovenska! Celoslovenské finále sa konalo na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave a vyhodnotenie so slávnostným odovzdávaním cien Pangea súťaže 2013 sa uskutočnilo v ten istý deň v priestoroch Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sme teda zaznamenali nárast až o 700% !

Najväčší úspech dosiahli študenti z Gymnázia na Poštovej v Košiciach.
Vecné ceny víťazom odovzdal prof. Jozef Masarik – dekan Fakulty Matematiky, Fyziky a Informatiky UK v Bratislave, prof. Ján Svák – rektor Paneurópskej vysokej školy a zástupca Ministerstva školstva SR, generálny riaditeľ pre informatiku Ing. Ľubomír Šimášek.


Bystra Education s.r.o. spolu so svojimi partnermi zorganizovala v Bratislave dňa 3. decembra 2012 recepciu pri príležitosti odovzdávania cien víťazom matematickej súťaže Pangea. Bol to prvý ročník súťaže, do ktorého sa zapojilo viac ako 3000 študentov z celého Slovenska. Najväčší úspech dosiahli študenti z Gymnázia J. G. Tajovského v Banskej Bystrici. Vecné ceny víťazom odovzdal prof. Jozef Masarik, dekan Fakulty Matematiky, Fyziky a Informatiky UK v Bratislave a zástupca Ministerstva školstva SR, vedúci šlužobného úradu Ing. Ivan Stankovský, CSc. Fotografie z recepcie: Vyhodnotenie matematickej súťaže Pangea

Partneri a sponzori

logo_skola
logo_kvant_pre_vas_
logo naše_CMYK_mid_res
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Strojnícka fakulta STU v Bratislave
logo_fak
Bystra Education