Pangea matematická súťaž

Vitajte na stránkach matematickej súťaže Pangea

UPOZORNENIE

Prosíme pánov učiteľov/pani učiteľky, aby potvrdili účasť postupujúcich žiakov vo finále. Samotní žiaci svoju účasť potvrdiť nemôžu. Je to veľmi jednoduché. V tabuľke s výsledkami žiakov je posledný stĺpec PRÍDE NA FINÁLE (viď tabuľka dole). Pri každom, do finále postupujúcom žiakovi, musíte stlačiť v tomto stĺpci políčko ZMENIŤ, aby sa NIE zmenilo na ÁNO. Účasť žiaka vo finále je v tom momente potvrdená.

finale gelenleri onaylama

Tohtoročné finále súťaže sa bude konať dňa 2. júna 2016 v aule Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (poslucháreň 101), kam pozývame len úspešných riešiteľov z prvého kola. V deň finále sa bude konať aj slávnostné odovzdávanie cien konečným víťazom.

 

Program slávnostného ukončenia súťaže:

12:00 – 13:00  príchod súťažiacich, ich učiteľov, aj  rodinných príslušníkov

13:00 – 13:15 hod. privítanie a informácie pre účastníkov finále súťaže

13:15 – 14:00 hod. súťaž

14:00 – 15:00 hod. hodnotenie výsledkov súťaže a občerstvenie

15:00 – 15:15 hod. príhovor Ministra školstva, vedy výskumu a športu SR

15:15 – 17:00 hod. vyhlásenie výsledkov súťaže, odovzdávanie cien víťazom súťaže


 

DSC_9890_14925
Aj v roku 2015 sa za organizácie Bystra education s.r.o. uskutočnila matematická súťaž Pangea. Na štvrtom ročníku sa zúčastnil zatiaľ najvyšší počet uchádzačov, čo je viac ako 65 000 žiakov zo 604 škôl z celého Slovenska. Vďaka patrí Ministerstvu školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky, Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UKStrojníckej fakulte STU, ktorá dňa 11.6.2015 hosťovala finálové kolo súťaže. Za podporu ďakujeme aj EF Jazykové pobyty. Výhercov v jednotlivých kategóriach prišli oceniť vážení hostia, a to minister školstva, vedy, výskumu a športu Juraj Draxler, dekan Strojníckej fakulty doc. Branislav Hučko a dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky prof. Jozef Masarik.
Všetci súťažiaci obdržali diplom a cenu v podobe mesačného online kurzu anglického jazyka od EF Jazykové pobyty. V prípade, že sa tak nestalo, kontaktujte prosím info@jazykovepobyty.sk.
Najúspešnejší riešitelia získali diplomy, tablety a možnosť štúdia na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky na Univerzite Komenského v Bratislave bez prijímacích pohovorov.
Žrebovali sme aj jedného pedagóga, ktorého sme ocenili týždenným pobytom v zahraničí. Výherkyňou sa stala Antónia Lovásiková zo Základnej školy s materskou školou Voderady 160.
Všetky fotky nájdete v našej fotogalérií na stránke www.facebook.com/pangeamatematickasutaz


 SONY DSC
 Bystra education s.r.o. aj v roku 2014 zorganizovala tretí ročník matematickej súťaže Pangea, ktorú riešilo viac ako 56 000 žiakov z celého Slovenska, čo predstavuje zatiaľ najväčšiu účasť a veľmi hodnotný úspech celej súťaže.  Stalo sa tak aj vďaka “morálnej” podpore zo strany Ministerstva školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislave, na ktorej sa konalo finále. Vďaka patrí aj Paneurópskej vysokej škole, na ktorej sa 30. apríla 2014 uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie cien víťazom a učiteľom. Dekan Fakulty Matematiky, fyziky a informatiky prof. Jozef Masarik aj v tomto roku prijal na fakultu víťazov súťaže bez prijímacích pohovorov. Matematickú súťaž Pangea tradične podporila Turecko-slovenská aliancia pre vzdelávanie a rozvoj (TSAFED) a  niekoľko spoločností, najmä personálna agentúra HUMAN, krajčírska spoločnosť MODE-TEX a cestovná kancelária OREX travel. Za podporu všetkým veľmi pekne ďakujeme.

Bystra Education s.r.o. so svojimi partnermi zorganizovala druhý ročník matematickej súťaže Pangea, do ktorého sa zapojilo viac ako 22 000 stredoškolákov z viac ako 180 stredných škôl z celého Slovenska! Celoslovenské finále sa konalo na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave a vyhodnotenie so slávnostným odovzdávaním cien Pangea súťaže 2013 sa uskutočnilo v ten istý deň v priestoroch Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sme teda zaznamenali nárast až o 700% !

Najväčší úspech dosiahli študenti z Gymnázia na Poštovej v Košiciach.
Vecné ceny víťazom odovzdal prof. Jozef Masarik – dekan Fakulty Matematiky, Fyziky a Informatiky UK v Bratislave, prof. Ján Svák – rektor Paneurópskej vysokej školy a zástupca Ministerstva školstva SR, generálny riaditeľ pre informatiku Ing. Ľubomír Šimášek.


Bystra Education s.r.o. spolu so svojimi partnermi zorganizovala v Bratislave dňa 3. decembra 2012 recepciu pri príležitosti odovzdávania cien víťazom matematickej súťaže Pangea. Bol to prvý ročník súťaže, do ktorého sa zapojilo viac ako 3000 študentov z celého Slovenska. Najväčší úspech dosiahli študenti z Gymnázia J. G. Tajovského v Banskej Bystrici. Vecné ceny víťazom odovzdal prof. Jozef Masarik, dekan Fakulty Matematiky, Fyziky a Informatiky UK v Bratislave a zástupca Ministerstva školstva SR, vedúci šlužobného úradu Ing. Ivan Stankovský, CSc. Fotografie z recepcie: Vyhodnotenie matematickej súťaže Pangea

Partneri a sponzori

logo_skola
logo_kvant_pre_vas_
logo naše_CMYK_mid_res
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Strojnícka fakulta STU v Bratislave
logo_fak
Bystra Education