_ Matematická olympiáda Pangea pre žiakov základných a stredných škôl.

Vitajte na stránkach matematickej olympiády PangeaVýsledky 1. aj 2. kola Pangea 2014 sú už zverejnené!

Ďakujeme za účasť všetkým žiakom a pedagógom. Veríme, že buducí rok bude aj vďaka Vám Pangea ešte lepšia.


Bystra Education s.r.o. so svojimi partnermi zorganizovala druhý ročník matematickej olympiády Pangea. Išlo o druhý ročník súťaže, do ktorého sa zapojilo viac ako 22000 stredoškolákov z viac ako 180 stredných škôl z celého Slovenska! Celoslovenské finále sa konalo na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a vyhodnotenie so slávnostným odovzdávaním cien Pangea olympiády 2013 sa konalo v ten istý deň v priestoroch Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Teda v porovnaní s predošlím rokom to bol nárasto až o 700% !
Najväčší úspech dosiahli študenti z Gymnázia na Poštovej v Košiciach.
Vecné ceny víťazom odovzdal prof. Jozef Masarik - dekan Fakulty Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, prof. Ján Svák - rektor Paneurópskej vysokej školy a zástupca Ministerstva školstva SR, generálny riaditeľ pre informatiku Ing. Ľubomír Šimášek

♦ ♦ ♦

Bystra Education s.r.o. so svojimi partnermi zorganizovala v Bratislave 3. decembra 2012 recepciu pri príležitosti odovzdávania cien víťazom matematickej olympiády Pangea. Išlo o prvý ročník súťaže, do ktorého sa zapojilo hneď viac ako 3000 študentov z celého Slovenska. Najväčší úspech dosiahli študenti z Gymnázia J. G. Tajovského v Banskej Bystrici. Vecné ceny víťazom odovzdal prof. Jozef Masarik, dekan Fakulty Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a zástupca Ministerstva školstva SR, vedúci šlužobného úradu Ing. Ivan Stankovský, CSc. Fotografie z recepcie: Vyhodnotenie matematickej olympiády Pangea

♦ ♦ ♦