Filozofia a ciele

V dávnych dobách prvohôr a druhohôr, teda približne pred 300 miliónmi rokov, neboli jednotlivé kontinenty na našej planéte ešte rozdelené, ale existovali ako jeden celok nazývaný Pangea. Ten sa asi pred 250 miliónmi rokov začal postupne rozdeľovať a tvoriť kontinenty až do doby v akej ich poznáme dnes.

Matematická súťaž Pangea sa týmto historickým vývojom našej planéty nechala inšpirovať a stanovila na jeho základe svoj cieľ- znovuzjednotenie kontinentov. Jedná sa o zjednotenie a prepojenie milovníkov matematiky, ktorí v nej našli nie len úžitok, ale predovšetkým potešenie zo skúmania a riešenia rôznych matematických problémov. Pangea si dáva za cieľ prepojiť a porovnať znalosti žiakov a študentov v rôznych krajinách celého sveta. Sídlo spoločnosti je v Nemecku, kde vznikla v roku 2007. Do roku 2013 došlo k “zjednoteniu” viac než 145 000 účastníkov.
Pangea Mapa

Partneri a sponzori

logo_skola
logo_kvant_pre_vas_
logo naše_CMYK_mid_res
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Strojnícka fakulta STU v Bratislave
logo_fak
Bystra Education