Projekt Pangea

Projekt Pangea

Pangea je celoeurópska matematická olympiáda pre žiakov základných a stredných škôl. V roku 2015 sa súťaže zúčastnilo viac ako 444 609 žiakov z 18 krajín Európy.
Na štvrtom ročníku sa zúčastnil zatiaľ najvyšší počet uchádzačov, čo je viac ako 65 000 žiakov zo 604 škôl z celého Slovenska.
Matematická olympiáda Pangea má podporu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Hlavným autorom matematickej olympiády Pangea je nemecké neziskové vzdelávacie združenie Academy e.V. so sídlom vo Frankfurte. Na Slovensku je hlavným organizátorom súťaže spoločnosť Bystra Education, s.r.o. so sídlom na Obchodnej ul. v Bratislave.

Hlavný cieľ

S rastúcou globalizáciou sa stáva čoraz dôležitejšia aj medzinárodna výmena vedomostí. Organizátor súťaže chce svojim mottom “matematika spája” zjednotiť všetkých žiakov v názore, že matematika je aj zábavná a netreba sa jej vyhýbať. Hlavným cieľom olympiády Pangea je preto zvýšiť záujem žiakov o matematiku a zdokonaliť ich logické myslenie. Aj z tohto dôvodu je najmenej polovica úloh zostavená tak, aby sa dala vyriešiť len prostredníctvom logického uvažovania. Aby bola Pangea dostupná pre všetkých žiakov, je úplne zadarmo. Organizátor navyše štedro odmeňuje nie len najlepších študentov, ale aj pedagógov, nakoľko aj oni si zaslúžia uznanie.

Ako sa registrovať?

Jedinou úlohou školy je registrovať svojich žiakov a organizačne zabezpečiť riešenie a odoslanie testov, ktoré obdržia v tlačenej forme od organizátora.
Online registrácia základných a stredných škôl sa pre rok 2015 uzatvára do 4. marca 2016.
Registrovať školu teraz.

Kde všade už je Pangea?

Pangea je známa okrem Slovenska aj v ďalších 11 európskych krajinách: Nemecko, Dánsko, Taliansko, Rakúsko, Švajčiarsko, Slovinsko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Portugálsko a Španielsko. A ďalej sa rozširuje.

Oficiálna stránka Pangea v Nemecku: www.pangea-wettbewerb.de

Partneri a sponzori

logo_skola
logo_kvant_pre_vas_
logo naše_CMYK_mid_res
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Strojnícka fakulta STU v Bratislave
logo_fak
Bystra Education