Termíny a inštrukcie 2016

Registrácia Pangea 2016

Online registrácia škôl sa  začína  26. októbra 2015 a skončí sa 13. marca 2016.

Všetky základné a stredné školy sa môžu registrovať resp. nahlásiť počet svojich žiakov v online formulári. Prosíme pedagógov, aby nevyberali len matematicky zdatných žiakov. Hlavným cieľom súťaže Pangea je, aby sa jej zúčastnili všetci žiaci a prekonali tak odpor či strach voči matematike a precvičili si logické myslenie. Pangea je anonymná a úplne zadarmo!

  1. kolo – riešenie testov na základných a stredných školách

Prvé kolo – riešenie testov Pangea bude prebiehať takmer celý týždeň od 4. apríla 2016 do 8. apríla 2016 na všetkých registrovaných školách. Organizátor Pangea súťaže doručí všetkým školám požadovaný počet testov pre jednotlivé ročníky (podľa počtu nahlásených žiakov) poštou najneskôr do 29. marca 2016. Následne všetky školy Pangea testy zozbierajú a pošlú poštou organizátorovi na adresu uvedenú v kontakte. Výsledky prvého kola organizátor zverejní na webstránke Pangea do 16. mája 2016.

  1. kolo – celoslovenské finále v Bratislave s večerným programom a slávnostným vyhodnotením

Najúspešnejší riešitelia prvého kola budú pozvaní na celoslovenské finále do Bratislavy. Sprevádzať ich môžu rodičia aj učitelia. Termín druhého kola je  2. júna 2016. Po tomto kole sa v ten istý deň vyhodnotia testy a neskôr sa uskutoční slávnostné odovzdávanie cien konečným víťazom. Program bude spojený s recepciou, ktorej sa môžu zúčastniť aj rodičia a učitelia.

Náklady spojené s cestovaním do Bratislavy si musia všetci záujemcovia hradiť sami.

pravidla pangea

Inštrukcie pre školy a pedagógov

Všetkým registrovaným školám pošle organizátor súťaže poštou testy (ako vidíte na obrázku), ktoré obsahujú aj pokyny pre žiakov. V termíne od 4. do 8. apríla 2016 učitelia svojim žiakom stredných škôl 1., 2. a 3. ročníkov (kvinta, sexta, septima) a žiakom základných škôl 7., 8. a 9. ročníkov (sekunda, tercia, kvarta) rozdajú doručené testy Pangea (napr. na hodine matematiky), obsahom ktorých sú 3 druhy testov (pre každý ročník iný variant) s 25 otázkami, na ktoré majú študenti vyhradený čas 45 minút.
Následne učitelia vyzbierajú od študentov vyplnené súťažné testy a najneskôr do 15. apríla 2016 ich škola pošle poštou organizátorovi súťaže na adresu uvedenú v kontakte. Po opravení testov organizátor zverejní všetky výsledky najneskôr do 16. mája 2016 na svojej webovej stránke : www.pangea-sutaz.sk.
Výsledky si žiaci nájdu podľa svojich identifikačných čísiel, čím sa zabezpečí anonymita súťažiacich. Z rovnakého dôvodu nezverejníme ani umiestnenie škôl v rámci Slovenska!

Partneri a sponzori

logo_skola
logo_kvant_pre_vas_
logo naše_CMYK_mid_res
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Strojnícka fakulta STU v Bratislave
logo_fak
Bystra Education