Výsledky 2013

Výsledky druhého – finálového kola Pangea 2013

Stiahnuť výsledky 2. kola (pangea_vysledky2013-2.xls)
(V dokumente nájdete výsledky 2. kola pre 1., 2. aj 3. ročník – dole sa k jednotlivým ročníkom prekliknete cez záložky)

Víťazi Pangea 2013:

1. ROČNÍK

1. René Cehlár – Gymnázium Poštová 9, Košice
2. Antónia Ihnátová – Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné
3. Liliana Tusková – Gymnázium Juraja Fándlyho, Šala

2. ROČNÍK

1: Miroslav Novák – Gymnázium Poštová 9, Košice
2. Štefan Stanko – Gymnázium A. Vrábla, Levice
3. Kristína Oremová – Gymnázium Ľ. Štúra, Zvolen

3. ROČNÍK

1. Jakub Dargaj – Gymnázium Poštová 9, Košice
2. Miroslav Stankovič – Gymnázium Poštová 9, Košice
3. Matúš Halaj – Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica


Výsledky matematickej olympiády PANGEA 2013 (1. kolo):

Stiahnuť kompletné výsledky 2013 (pangea_vysledky2013.xls)
(V dokumente nájdete výsledky pre 1., 2. aj 3. ročník – dole sa k jednotlivým ročníkom prekliknete cez záložky)

Partneri a sponzori

logo_skola
logo_kvant_pre_vas_
logo naše_CMYK_mid_res
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Strojnícka fakulta STU v Bratislave
logo_fak
Bystra Education